Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), ticari merkezi “Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Avm No: 25 İç Kapı No: 426 Üsküdar / İstanbul” adresinde bulunan DİJİMANYA DİJİTAL REKLAM AJANSI ‘e ait www.orijinparca.com alan adlı web sitesine (“Site”) üye olarak ve/veya Siteyi görüntüleyerek ve/veya Sitenin avantajlarından faydalanarak bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (Dijimanya Dijital Reklam Ajansı ile Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).

UYARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşmenin, Site kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.

Kullanıcı, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde Siteyi kullanmamalıdır.

Siteyi kullanmak ve kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmak, buradaki şartların peşinen ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, dilediği zaman bu Sözleşmenin içeriğini güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına Siteye her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

Dijimanya Dijital Reklam Ajansı ve Sitede yer alan Ürünlerin sağlayıcıları birbirinden bağımsız ve ayrı gerçek/tüzel kişiler olup Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, markalarla sunulan ürünlerin sağlayıcısı, uygulayıcısı ve/veya marka sahiplerinin acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir.

Siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Dijimanya Dijital Reklam Ajansı ve/veya Orijinparca.com sorumlu değildir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş İşbu sözleşmenin konusu, Sitede sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere Dijimanya Dijital Reklam Ajansı tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin olarak Dijimanya Dijital Reklam Ajansı tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını peşinen kabul ve beyan eder.

2. KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı;

2.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri siteye kaydetmeyecektir.

2.b. Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.

2.c. Kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın hiçbir sorululuğu bulunmadığını kabul eder.

2.d. Bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

2.e. Sitenin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

2.f. Kendisine Site tarafından gönderilebilecek her türlü eposta iletisine şimdiden onay vermiştir.

2.g. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın önceden yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı orijinparca.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

3. DİJİMANYA DİJİTAL REKLAM AJANSI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.a. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, Kullanıcının paylaşıma açmadığı kişisel bilgilerini Gizlilik Kurallarında belirtilen haller hariç olmak üzere üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.b. Kullanıcının Sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, Sitenin veya Site üzerinden üçüncü şahısların kazançlarına müdahale amaçlı bir girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Dijimanya Dijital Reklam Ajansı ilgili Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

3.c. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı gerekli gördüğü hallerde Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilir.

3.d. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti

sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini ve sunum şeklini değiştirme hakkı vardır. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır

3.e. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, Sitede doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.f. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, gerekli görmesi halinde Kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya Siteye girişini engelleme hakkına sahiptir.

3.g. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, Sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.a. Sitede sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sitenin; her türlü tasarım, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere tüm hakları Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’na ait olarak

veya Dijimanya Dijital Reklam Ajansı tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

4.b. Kullanıcı, Site’de yayınlanan bilgileri, Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın telif hakkına konu bilgi ve çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca bir çalışma türetemez. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın önceden yazılı izni olmaksızın link vermek yasaktır.

4.c. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı Dijimanya Dijital Reklam Ajansı‘na aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın Site, Sitede yayımlanan Ürünler, bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, “know-how”a yönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır.

5. SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA USULÜ

5.a. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda Sitenin işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, Sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Siteyi geliştirmektir.

5.b. Kullanıcı,kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.

5.c. Kullanıcı, Siteden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların/ Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili her türlü mevzuat hükümlerinin yanında Sitenin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı

kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya Sitede bildirilen diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Siteden yararlanması Dijimanya Dijital Reklam Ajansı tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

5.e. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

5.f. Site ile yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır ve Dijimanya Dijital Reklam Ajansı tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Dijimanya Dijital Reklam Ajansı sorumlu tutulamaz.

5.g. Kullanıcı, Siteden kopyalanmış ve/veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, marka veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan veya korunmayan herhangi bir hakka ilişkin not, ibare ve/veya işaretleri silemez veya çıkartamaz.

5.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcının Siteye giriş hakkı iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

5.i. Site ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kayda ilişkin tasarruf kararı Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’na aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin şahsi sorumluluğundadır.

5.k. Site, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.l. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, kullanım şartları, gizlilik kuralları ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

5.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

5.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünü okuyunuz.

Kullanıcı, Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

6. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren bu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile

hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Dijimanya Dijital Reklam Ajansı, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Dijimanya Dijital Reklam Ajansı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları (3. Kişiler tarafından Dijimanya Dijital Reklam Ajansı bilişim sistemine girilmesi, bilgisayar virüsü konulması, site içeriğinin Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması vb. gibi internet ortamından doğacak her türlü sorun ve aksaklık dahil), elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Dijimanya Dijital Reklam Ajansı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

10. TEBLİGAT ADRESLERİ

10.a. Kullanıcının Siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

10.b. Site, Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Site tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.